Подобряваме училищната среда

Иновативна дигитална платформа, улесняваща процеса по закупуване на училищен обяд за децата, като спестява време и усилия. Сега, грижейки се за обяда на своите деца, родителите имат възможност да помогнат за подобряването на средата, в която те прекарват значителна част от времето си без да инвестират време и средства.

Всеки обяд носи промяна

С всеки закупен онлайн с Mastercard® обяд за Вашето дете от платформата ‘’Здравословно училище’’ на 119-то СУ “Aкадемик Михаил Арнаудов” ни позволявате да дарим средства на Световната продоволствена програма (World Food Programme) към ООН за осигуряването на един училищен обяд за дете в Руанда.

Електронна система за хранене

Иновативното решение предоставя на родителите множество възможности, сред които да подбират хранения, включени в дневното детско меню, да проследяват използвана ли е заявената порция, да проверяват информация за всички алергени, съдържащи се в продуктите, както и да заплащат със своите банкови карти.

Партньори